Menu

Čo potrebujete vyhľadať?

rozšírené vyhľadávanie
RSS
Obec Váhovce
ObecVáhovce

Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia finančná, správy majetku obce, obchodu, služieb a podnikateľskej činnosti, rozvoja, výstavby a územného plánovania obce

 

Kristína Lanczová - predseda

Mgr. Gabriela Kubicová

JUDr. Katarína Kubicová

Iveta Holubová

 

Komisia kultúry a vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva

 

Roland Vontszemű - predseda

Mária Adamková

Drahoš Bango

Peter Varjú

Erika Caková

Marián Majerník

 

 

Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva a životného prostredia

 

Bc. Gábor Nagy - predseda

Viliam Szabó

Zoltán Eliáš

Dušan Žigo

Róbert Juhos

Ing. Zuzana Forrová

Obec Váhovce
Obec Váhovce