Menu

Čo potrebujete vyhľadať?

rozšírené vyhľadávanie
RSS
Obec Váhovce
ObecVáhovce

Odpadové hospodárstvo

Zber komunálneho odpadu:

Odvoz komunálneho odpadu sa koná v období od 1.10. až 31.03. každý druhý týždeň a v období od 01.04. až 30.09. každý týždeň vo štvrtok od skorých ranných hodín. Zber vykonáva KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o..

Odpadová spoločnosť odvezie iba komunálny odpad vyložený v smetných nádobách, nie vrecia s rôznym druhom odpadu!

 

Zber separovaného odpadu:

Zber separovaného odpadu sa koná podľa vopred určeného harmonogramu pre jednotlivé komodity. Zber týchto druhov odpadu je bezplatný.

Plasty – zbierajú sa do 110 l priehľadných plastových vriec, ktoré zberová spoločnosť rozdáva do domácností a odváža ich priamo z domácností.

Ďalšie druhy odpadov sa zbierajú do 1100 l umelohmotných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v obci:

  • sklo – kontajner zelenej farby
  • papier – kontajner modrej farby
  • kovy – kontajner červenej farby
  • obalový materiál na báze lepenky (tetrapak)  – kontajner oranžovej farby.

 

Hospodársky dvor:

Na pozemku vedľa pošty sa nachádza obecný hospodársky dvor, kde občania môžu odovzdať bezplatne objemný odpad, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre), pneumatiky, použité jedlé rastlinné oleje a tuky a za poplatok drobný stavebný odpad.

Otváracia doba hospodárskeho dvora je vyvesená na bráne pri vchode.

 

Cintorín:

Veľkokapacitné kontajnery za domom smútku sú určené na odloženie odpadu pochádzajúce z údržby hrobov a ich okolia. Je prísne zakázané vynášať do týchto kontajnerov stavebný odpad pochádzajúci z rekonštrukcie náhrobných kameňov a pomníkov a komunálny odpad z domácností!

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad:

BRKO likviduje každá domácnosť v záhradných kompostéroch, ktoré majú zapožičané od obce bezplatne. Vzniknutý kompost sa môže využiť ako bežný substrát.

Oznámenie o úrovni vytriedenia 2021

Oznámenie-o-úrovni-vytriedenia-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Vložené: 27. 7. 2022

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Oznámenie o úrovni vytriedenia 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,66 kB
Vložené: 27. 2. 2023

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Oznámenie o úrovni vytriedenia 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,25 kB
Vložené: 27. 2. 2024

POH_KOMPLEX 2016-2020

POH_KOMPLEX-2016-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 754,25 kB
Vložené: 27. 7. 2022

Triedený odpad - leták

Triedený-odpad-leták.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB
Vložené: 27. 7. 2022

Výkaz 2021 ŽP 6-01

Výkaz-2021-ŽP-6-01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 942,84 kB
Vložené: 27. 7. 2022

Výkaz 2022 - ŽP 6-01

Výkaz 2022 - ŽP 6-01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB
Vložené: 28. 2. 2023

vývoz_PET_2021

vývoz_PET_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,01 kB
Vložené: 27. 7. 2022

vzduch v kontajneri

vzduch-v-kontajneri.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB
Vložené: 27. 7. 2022

Zber odpadu 2019

Zber-odpadu-2019-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,71 kB
Vložené: 27. 7. 2022

Zberový kalendár na r. 2020 pre komunálny odpad a triedené zložky

Váhovce-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,43 kB
Vložené: 27. 7. 2022

zberový kalendár na rok 2021

Nájomná-zmluva-lekáreň-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,84 kB
Vložené: 27. 7. 2022

Zberový kalendár na rok 2024

Kalendár zberu odpadov pre Váhovce 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,05 kB
Vložené: 14. 12. 2023

Zvozový kalendár Váhovce 2022

Zvozový-kalendár-Váhovce-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,79 kB
Vložené: 27. 7. 2022

Zvozový kalendár Váhovce 2023

Váhovce 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,48 kB
Vložené: 27. 12. 2022
Obec Váhovce
Obec Váhovce